De schakel naar optimaal fietsplezier

Contact

Bedrijfsgegevens Passie voor de Fiets:

Burgemeester Verwielstraat 89

5062GC Oisterwijk


Postbus 166

5060 AD Oisterwijk


T.   06-26928000

I.   www.passievoordefiets.nl

E.   info@passievoordefiets.nl 


Rabobank NL44 RABO 0125 5503 40

K.v.K. 17.23.40.62

BTW NL 8199.53.131B01


Vraag, wens of opmerking?

Disclaimer

Het is niet toegestaan de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of anderszins te verveelvoudigen of op te slaan zonder voorafgaande specifieke schriftelijke toestemming van Passie voor de Fiets

De inhoud van de website en andere uitingen van Passie voor de Fiets op het internet is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Passie voor de Fiets wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Passie voor de Fiets behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Passie voor de Fiets aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de Website.  

Wanneer Passie voor de Fiets hyperlinks naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor uw eigen risico.

Passie voor de Fiets aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Passie voor de Fiets worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van Passie voor de Fiets.