De schakel naar optimaal fietsplezier


Fietsstimulering via Passie voor de Fiets

Door velen wordt de fiets al gezien als een prachtig vervoermiddel, enerzijds om er recreatief op uit te trekken, anderzijds als ideale optie voor het woon/werkverkeer. Er is echter nog een relatief grote populatie die op fietsbare afstand van de werkgever woont maar toch moeilijk afscheid kan nemen van de auto.  

Overheid wil fietsgebruik stimuleren
De overheid wil deze kabinetsperiode nog 100 miljoen investeren met als doel zo´n 200.000 automobilisten over te halen de fiets te pakken in plaats van de auto op weg naar het werk. De gelden worden dan met name ingezet voor de fietsinfrastructuur. Helaas worden de regelingen om een fiets aan te schaffen niet verruimd waardoor dit voor veel werkgevers in relatie tot de Werkkostenregeling (WKR) een uitdaging blijft.

Aanschaf van de fiets zo aantrekkelijk mogelijk maken
Passie voor de Fiets wil daarom samen met werkgevers, die ook in willen zetten op het stimuleren van het fietsgebruik, kijken naar de mogelijkheden om een fiets onder zo gunstig mogelijke omstandigheden via de werkgever aan de medewerker aan te kunnen bieden. Voor een aantal (grotere) werkgevers zijn er nog mogelijkheden via het Fietsenplan en de beschikbare ruimte binnen de WKR, voor andere werkgevers dient er gezocht te worden naar andere mogelijkheden om de fietsaanschaf aantrekkelijk te maken. Het tijdperk van de e-bike en de speed pedelec zorgen ervoor dat de fietsprijzen aardig op kunnen lopen maar zijn tevens voor velen wel een optie om de overstap naar de fiets te maken. Een gunstige regeling om de fiets aan te schaffen is dan wel een eerste vereiste om deze medewerkers over te halen de fiets te gaan gebruiken voor het woon-werkverkeer. Naast de aanschaf van de fiets is het leasen van een fiets in bepaalde gevallen ook een serieuze optie om te overwegen.

Passie voor de Fiets ontzorgt werkgevers
Veel werkgevers zijn wel geïnteresseerd in de mogelijkheden om het fietsgebruik te stimuleren via een fietsenplan maar zien erg op tegen de werkzaamheden die daarbij om de hoek komen kijken. Passie voor de Fiets kan een fietsenplan aanbieden waarbij zowel werkgever als werknemer volledig begeleid worden bij de aanschaf van een fiets via het fietsenplan waardoor de werkzaamheden tot een minimum beperkt worden.  

Het fietsgebruik stimuleren
Als de medewerker in het bezit is van de fiets is de volgende stap het gebruik van de fiets onder de aandacht te brengen en te belonen. Er zijn diverse mogelijkheden om dit te doen. Je kunt het fietsen belonen als daarvoor budget beschikbaar is. Je kunt er ook voor kiezen de medewerker via een competitie met teams onderling te laten strijden in een fietsklassement en daarbij leuke prijzen beschikbaar te stellen. Dat is met een redelijk beperkt budget al mogelijk en promoot het fietsen breed onder de medewerkers.

Wat zijn de mogelijkheden om als werkgever het fietsgebruik te stimuleren?

In grote lijnen zijn er een drietal opties:

1.      Door een fiets aan de medewerker te verstrekken.
De medewerker wordt dan eigenaar van de fiets. Omdat dit loon is voor de medewerker, kan een werkgever ervoor kiezen om het loonbestanddeel bij de eindheffingsregeling te betrekken. De werkgever neemt dan de eventuele verschuldigde loonheffing voor zijn of haar rekening. Dit is mogelijk als er voldoende ruimte beschikbaar is in het WKR-budget. Vaak worden de kosten van de fiets dan via een cafetariamodel met de medewerker verrekend en we hebben het dan eigenlijk over het oude fietsplan dat dus nog steeds toegepast kan worden.

2.      Door een vergoeding voor de fiets te geven.
Een werkgever vergoedt een fiets compleet of voor een gedeelte. Ook dit wordt als loon gezien. Ook hier kan de werkgever ervoor kiezen om het loonbestanddeel bij de eindheffingsregeling te betrekken oftewel ten laste te laten komen van het WKR-budget.

3.      Ter beschikking stellen van de fiets, oftewel de leasefiets.
De fiets blijft dan eigendom van de werkgever. De eerste twee opties zijn redelijk bekend en worden al bij veel werkgevers toegepast. Optie nummer 3, het ter beschikking stellen van de fiets, oftewel een leasefiets via de werkgever, is tot op heden zeer beperkt toegepast aangezien er dan een kilometerregistratie bijgehouden dient te worden van zakelijke en privé-fietskilometers.

Leasefiets vanaf 1 januari 2020
Vanaf 1 januari 2020 worden de spelregels voor de leasefiets via de werkgever een stuk eenvoudiger. De registratie van fietskilometers kan dan komen te vervallen. In het kort ziet de regeling er dan als volgt uit: de werkgever neemt de kosten van de leasefiets voor haar rekening, de medewerker betaalt een bijtelling van 7% van de waarde van de fiets. Dit is een hele simpele omschrijving van de nieuwe spelregels. Voor een uitgebreidere versie met een toelichting op een aantal onderwerpen waar je zoal mee te maken krijgt klik hier

Interesse?
Ben je geïnteresseerd in het stimuleren van het fietsgebruik door de aanschaf (of het leasen) van de fiets zo aantrekkelijk mogelijk te maken of wil je het daadwerkelijk gebruik van de fiets stimuleren? Dan zijn er volop mogelijkheden. Neem contact op met Passie voor de Fiets en we kunnen samen onderzoeken wat de meest aantrekkelijke regeling voor jouw situatie kan zijn.  

Werkgevers die inmiddels gebruik maken van de diensten van Passie voor de Fiets: