Passie voor de Fiets
De schakel naar optimaal fietsplezier

Fietsnieuws

Het laatste fietsnieuws op een rijtje


Terug naar overzicht

10-05-2017

Randstad slibt dicht zonder extra investeringen in infrastructuur

NRC, 1-5-2017, Arend Clahsen - Economie en Politiek

Als de overheid niet meer investeert in het spoor en de wegen, loopt Nederland binnen vijfentwintig jaar vast. Vooral rond de vier grote steden in de Randstad, maar ook rond Eindhoven is de capaciteit ontoereikend en zal de economie schade oplopen, schrijven ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de maandag gepresenteerde Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse. Het onderzoek kan tijdens de formatie als basis dienen voor eventuele nieuwe investeringsbesluiten.
De vierjaarlijkse studie beschrijft hoe Nederlandse reizigers tot en met 2040 meer met de auto en trein en minder vaak met de fiets of te voet reizen. Ze kiezen vaker voor een vorm van betaald vervoer en reizen langere afstanden.

Economische schade
Rekening houdend met de geplande investeringen zullen in 2040 bij een lage economische groei van 1% per jaar de files met een kwart toenemen ten opzichte van 2014. In een scenario met hogere economische groei van gemiddeld 2% per jaar verdubbelen de files en loopt de economische schade van de files op tot € 6 mrd per jaar.

Op het spoor gaat het personenvervoer vooral in de Randstad knellen. Maar ook voor het spoorgoederenvervoer begint de capaciteit de grenzen te naderen. Op het water zullen bij verschillende sluizen de wachttijden te ver oplopen.

Al voor de Tweede Kamerverkiezingen meldde voorzitter Steven van Eijck van de RAI Vereniging op basis van een onderhoud met de staf van het ministerie dat Nederland afstevent op een verkeersinfarct. De Mobiliteitsalliantie — een coalitie van vervoerspartijen zoals RAI, NS, ANWB, Koninklijk Vervoer Nederland en regionale vervoerders — pleit voor €1 mrd extra investeringen per jaar om dit op te vangen. Ingenieursbureaus pleiten voor het inzetten van slimme oplossingen.
Maandag herhaalden diverse partijen die oproep. Zo stelt KNV, de werkgeversvereniging voor de taxi- bus- en spoorgoederenbranche, dat zonder ingrijpende maatregelen op het terrein van mobiliteit de economische vooruitgang van Nederland zal stagneren. 'Dit onderzoek toont onomwonden aan dat het Nederlandse mobiliteitssysteem zelfs niet in staat is om de laagste denkbare groei te faciliteren'.

Zelfrijdende auto en e-bike
In de scenario's voor de weg is rekening gehouden met de opkomst van de zelfrijdende auto. Die zal een drukkend effect hebben op het aantal verliesuren, maar onvoldoende om te compenseren voor de toename van het aantal reizigers.
Dat het gebruik van de auto en het spoor toeneemt, komt door de dalende kosten van betaald vervoer en verbeteringen in het netwerk. Het fietsgebruik daarentegen kan met 28% toenemen bij verdere verbetering van de e-bike en het fietsnetwerk, zo blijkt uit een analyse. Daar is wel extra beleid voor nodig.Terug naar overzicht