Passie voor de Fiets
De schakel naar optimaal fietsplezier

Fietsnieuws

Het laatste fietsnieuws op een rijtje


Terug naar overzicht

10-05-2017

‘Investeer meer in de fiets’ Wethouders grote steden willen 700 miljoen

De verkeerswethouders van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Zwolle roepen samen met de Fietsersbond de onderhandelaars op om minimaal 700 miljoen in fietsinfrastructuur te steken.

9 mei 2017, Nieuws, Politiek

In de NRC schrijven Saskia Kluit van de Fietsersbond en de wethouders Van As (Zwolle en Tour de Force), Langenberg (Rotterdam), Litjens (Amsterdam) en Van Hooijdonk (Utrecht): ‘Dagelijks staan er zo’n 500.000 auto’s in de ochtendfile. Als tien procent van deze chauffeurs op de fiets stapt, zijn files verleden tijd. De afgelopen jaren gaf het Kabinet ieder jaar ruim 2 miljard euro uit aan autowegen. Voor circa één derde van dat geld zijn de stedelijke fietsinfrastructuur, fietsenstallingen en regionale fietssnelwegen volledig op orde, inclusief stimuleringsregelingen. Dat levert niet alleen minder files op, maar ook schonere lucht, minder verkeerslawaai, minder klimaatschade, meer ruimte in de stad en tientallen miljoenen minder zorgkosten.’

Mobiliteitsalliantie

Om een verkeersinfarct af te wenden deed de Mobiliteitsalliantie Vooruit (waarin naast de Fietsersbond ondermeer NS, RAI Vereniging, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en ANWB lid van zijn) al eerder een oproep over het gehele mobiliteitsbeleid. Het opiniestuk in de NRC van de Fietsersbond en wethouders gaat specifiek in op de fiets en sluit aan bij de Agenda Fiets van de Tour de Force.

De Fietsersbond maakte een factsheets met een onderbouwing van de inhoudelijke opgave en de financiële kant daarvan.

 factsheet-fietsen-1.jpg
 factsheet-fietsen-2.jpg


Terug naar overzicht