Privacyverklaring Passie voor de Fiets

Transparant zijn over je privacy en deze waarborgen vinden we belangrijk! In dit document lees je hoe we met je persoonsgegevens omgaan. We houden ons daarbij aan de wet- en regelgeving van de Wet bescherming persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze contactgegevens
Passie voor de Fiets
Privacy-officer: Harold de Roij
Burgemeester Verwielstraat 89
5062 GC Oisterwijk
Postbus 166
5060 AD Oisterwijk
Telefoon 06-26928000
https://www.passievoordefiets.nl/
info@passievoordefiets.nl
Rabobank NL44 RABO 0125 5503 40
K.v.K. 17234062
BTW NL 8199.53.131B01

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het gebruik van je gegevens zoals hieronder beschreven.

Waarom verwerken we je gegevens?
Passie voor de Fiets en de met ons samenwerkende partners verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Te reageren op je verzoek tot contact;
 • Het afhandelen van facturen;
 • Verzenden van een nieuwsbrief;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om producten/diensten bij je af te leveren;
 • Om onze website te optimaliseren en te analyseren;
 • Je te herkennen bij contact: via de site, chat, e-mail of telefoon;
 • Diensten af te stemmen op je voorkeuren;
 • Een persoonlijke digitale omgeving voor je te maken als we gaan samenwerken;
 • Het toetsen van je kredietwaardigheid als je klant wordt;
 • Het verwerken van gegevens als we daartoe wettelijk zijn verplicht.

Welke gegevens verwerken we?
Dat ligt eraan wie je bent: een werkgever, werknemer, rijwielhandelaar of geïnteresseerde bezoeker.
Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Bedrijfs- of organisatiegegevens;
 • Gegevens (over je bedrijf) die nodig zijn om samen te werken;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je ons verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, via correspondentie of telefonisch;
 • Gegevens die je achterlaat via cookies over je activiteiten op onze website. Je kunt deze instellingen aanpassen via de cookie-instellingen;
 • Internetbrowser en apparaat type.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
Passie voor de Fiets en de met ons samenwerkende partijen bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens verzamelen. Waar van toepassing hanteren we de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen.

Gegevens delen met anderen
We verkopen of delen je gegevens niet aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Passie voor de Fiets en de met ons samenwerkende partijen blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je kunt altijd je persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via info@passievoordefiets.nl. We vragen je dan je te legitimeren zodat we je kunnen identificeren.

Beveiliging
Passie voor de Fiets en de met ons samenwerkende partijen nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Toestemming intrekken
Heb je toestemming gegeven voor een verwerking dan kun je die altijd weer in te trekken. Stuur hiervoor een e-mail met je vraag of verzoek naar info@passievoordefiets.nl.

Tot slot
We kunnen deze Privacyverklaring wijzigen. Indien noodzakelijk informeren we je hierover.

Laatst aangepast: 1 september 2021