En weer scoort de fiets!

6 feb, 2024 | Nieuws

Uitstoot zakelijk verkeer moet omlaag

Het CO2-uitstootverhaal beheerst in Nederland steeds meer processen. Die uitstoot moet van de overheid omlaag en we zijn zoekende hoe we dit gerealiseerd kunnen krijgen. De overheid is zoekende en kijkt waar invloed uitgeoefend kan worden om hier meer grip op te krijgen. Uit onderzoek is gebleken dat een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot voort komt uit het woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit.

Registratieplicht grote bedrijven

Voor de overheid een reden om te kijken hoe ze werkgevers kunnen stimuleren om het woon-werkverkeer zo groen mogelijk te krijgen. Dat heeft geresulteerd in de registratieplicht voor werkgevers vanaf 100 personen waarbij vastgelegd moet worden hoe men naar het werk komt en hoe de verdere zakelijke mobiliteit geregeld is.

1 megaton besparen

Doel van deze rapportageplicht is, zoals overeengekomen in het klimaatakkoord, om in 2030 1 megaton CO2 te besparen.  Aan de hand van de registratieplicht kan getoetst worden of werkgevers op koers liggen om dit doel te behalen. Als dat niet het geval is wordt er vanaf 2025 per werkgever aan de hand van een individuele norm de verplichting opgelegd om slimmer en zuiniger te rijden.

Wat registreren?

Vanaf juli 2024 moeten grote werkgevers daarom per rit te registreren:
– het aantal gereden kilometers
– de gebruikte reismodaliteiten (auto, fiets, scooter enz.)
– de gebruikte brandstof als het gaat om een bromfiets, scooter of motorvoertuig
De exacte eisen worden nog vastgesteld.

Zet in op de fiets

De kans is groot dat de werkgever vanaf 2025 aan de slag moet op het gebied van het woon-werkverkeer omdat werkgevers waarschijnlijk niet ineens een megaton CO2 uitstoot zullen besparen. Alleen bij werkgevers waar sprookjes nog van toepassing zijn (de Efteling werkt al samen met Passie voor de Fiets om het fietsverkeer te stimuleren) zou dit spontaan het geval kunnen zijn. De fiets is dan weer de meest interessante optie om mee aan de slag te gaan. Er zijn inmiddels diverse fietsregelingen om de fiets aantrekkelijk aan een medewerker aan te kunnen bieden. Passie voor de Fiets kan u informeren hoe deze door de medewerkers vaak gewenste arbeidsvoorwaarde op de meest gunstige manier aangeboden kan worden. Hiermee zet u dan tevens de eerst stap in de goede richting om aan de uitstootreductie te voldoen!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *